Về Chúng Tôi

Tại Algorithmics, chúng tôi giúp học viên thực hiện những bước đầu tiên trong việc sáng tạo ra các trò chơi điện tử, phim hoạt hình và các dự án CNTT. Họ có được các kỹ năng về tư duy phản biện và suy luận logic, trình bày và lập kế hoạch dự án, làm việc nhóm, v.v. Bất kể các em lớn lên trở thành ai, các em vẫn sẽ tận dụng được những gì chúng học được cùng chúng tôi.

Về Chúng Tôi

Tại Algorithmics, chúng tôi giúp học viên thực hiện những bước đầu tiên trong việc sáng tạo ra các trò chơi điện tử, phim hoạt hình và các dự án CNTT. Họ có được các kỹ năng về tư duy phản biện và suy luận logic, trình bày và lập kế hoạch dự án, làm việc nhóm, v.v. Bất kể các em lớn lên trở thành ai, các em vẫn sẽ tận dụng được những gì chúng học được cùng chúng tôi.

Về Chúng Tôi

Tại Algorithmics, chúng tôi giúp học viên thực hiện những bước đầu tiên trong việc sáng tạo ra các trò chơi điện tử, phim hoạt hình và các dự án CNTT. Họ có được các kỹ năng về tư duy phản biện và suy luận logic, trình bày và lập kế hoạch dự án, làm việc nhóm, v.v. Bất kể các em lớn lên trở thành ai, các em vẫn sẽ tận dụng được những gì chúng học được cùng chúng tôi.

3 lí do khiến bạn nhất định phải lựa chọn Algorithmics

Nội dung đáng tin cậy

Chương trình đào tạo của chúng tôi được phát triển bởi một nhóm các chuyên gia giáo dục quốc tế với các phương pháp và cách tiếp cận toàn cầu tốt nhất để dạy lập trình cho trẻ em.

Học tập theo dự án

Học viên luân phiên học lý thuyết và làm việc trên các dự án sáng tạo thông qua nền tảng toàn cầu của Algorithmics. Các lớp học được tổ chức để tạo môi trường học tập thú vị trên tinh thần cạnh tranh thân thiện.

Nền tảng học tập độc đáo

Nền tảng toàn cầu của Algorithmics tạo ra một chương trình học riêng cho từng học sinh và giúp giáo viên phân tích sự tiến bộ của từng em trong nhóm. Cũng là nơi bố mẹ có thể quan sát việc học tập của học viên.

Đội Ngũ Giảng Viên Kinh Nghiệm

Các giảng viên chuyên gia của Algorithmics với kinh nghiệm giảng dạy và chứng chỉ tiêu chuẩn luôn đồng hành cùng học viên trên hành trình của họ.

Mr. Juancarlos Duran Solorzano

Ms. Sekar Alit Ardiayosita

Mr. Julian Ramirez

Ms. Tammy Dinh

Đối Tác

Thành Tựu