Coding Knight

Coding Knight

Coding Knight

Coding Knight

Ở khoá học này, các em học viên được khám phá môn học lập trình. Những kiến thức mà các em tiếp thu ở Coding Knight sẽ giúp các em hiểu được rằng đam mê công nghệ không chỉ là sở thích cá nhân mà còn là một kĩ năng đáng đầu tư và phát triển. Các em sẽ được học trên máy tính bản và sách bài tập. Giáo viên sẽ dạy về thuật toán và lập trình thông qua các trò chơi để các em có thể hiểu và nắm những kiến thức cơ bản.

  • Cơ cấu khoá học: 1 bài mỗi tuần
  • 32 bài học | 8 tháng
  • Độ tuổi: 5 – 7 tuổi
  • Quy mô lớp học: Dưới 8 học viên mỗi lớp
  • Thời gian học: 60 phút mỗi buổi
  • Hình thức học: Offline

Học viên sẽ học gì trong khoá học?

Khoá học này sẽ giúp các em hiểu thêm về logic, thuật toán, không gian, giúp các em phát triển kĩ năng tư duy và sáng tạo thông qua các trò chơi trên hệ thống Platform Toàn Cầu của chúng tôi. Hơn nữa, học viên có thể tìm hiểu về khả năng lãnh đạo và cách làm việc nhóm. Qua đó, các em sẽ biết thêm về mô hình giáo dục và có thể chuẩn bị trước khi đến trường. Học viên sẽ có cơ hội trải nghiệm để tìm ra quy cách làm việc của bản thân mình và có thể suy nghĩ, đặt câu hỏi mà không sợ sai lầm.

Học viên sẽ đạt được gì sau khoá học?

Python Start 

11 – 13 tuổi

Python Pro 

14 – 17 tuổi

Digital Literacy

7 – 9 tuổi

Mars Academy

8 – 12 tuổi

Game Design 

10 – 11 tuổi 

Python Start

11 – 13 tuổi 

Python Pro

14 – 17 tuổi 

Digital Literacy

8 -12 tuổi

Mars Academy

10 – 11 tuổi

Game Design 

10 – 11 tuổi

Đăng kí khoá học

Xin hãy để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ đến bạn ngay hôm nay.