Digital Literacy

Digital Literacy

Digital Literacy 

Digital Literacy

Trong khoá học Digital Literacy, học viên sẽ tập làm quen với thông tin trong nhiều định dạng như văn bản, bảng biểu và đồ hoạ. Các em sẽ học cách phân tích thông tin, sử dụng máy tính, tìm kiếm nội dung trên Internet một cách chính xác và an toàn. Ngoài ra học viên sẽ được thực hành giao tiếp (trực tiếp và trực tuyến) và hợp tác làm việc cùng các bạn.

  • Cơ cấu khoá học: 1 bài mỗi tuần
  • 32 bài học | 8 tháng
  • Độ tuổi: 7 – 9 tuổi
  • Quy mô lớp học: Dưới 12 học viên mỗi lớp
  • Thời gian học: 90 phút mỗi buổi
  • Hình thức học: Offline | Online

Học viên sẽ học gì trong khoá học?

Các em sẽ được phát triển quyền tự do an toàn của mình khi làm việc với máy tính. Học viên sẽ tập làm quen với việc sử dụng máy tính như một công cụ an toàn để giải quyết bài tập ở trường hoặc các vấn đề hằng ngày thông qua việc tìm hiểu về các tính năng chính thường được sử dụng để biên tập và trình bày nội dung như văn bản, bảng biểu và đồ hoạ. Trong quá trình học, học viên sẽ học cách làm việc theo cặp và giải quyết các vấn đề mà không sợ sai lầm.

 

Học viên sẽ đạt được gì sau khoá học?

Python Start 

11 – 13 tuổi 

Python Pro 

14 – 17 tuổi

Coding Knight 

5 – 7 tuổi

Mars Academy

8 – 12 tuổi

Game Design 

10 – 11 tuổi

Python Start 

11 – 13 tuổi 

Python Pro

14 – 17 tuổi

Coding Knight 

5 – 7 tuổi

Mars Academy

8 –  12 tuổi

Game Design 

10 – 11 tuổi

Đăng kí khoá học

Xin hãy để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ đến bạn ngay hôm nay.