Game Design

Game Design

Game Design

Game Design

Dù mỗi đứa trẻ đều khác nhau nhưng chúng có một điểm chung là thích game và trò chơi điện tử. Chúng tôi sẽ giúp trẻ biến sở thích này trở thành một nghề nghiệp thành công!

Khoá học này dạy trẻ sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế games bằng phần mềm Roblox Studio và ngôn ngữ lập trình Lua.

  • Cơ cấu khoá học: 1 bài mỗi tuần
  • 32 bài học | 8 tháng
  • Độ tuổi: 10 – 11 tuổi
  • Quy mô lớp học: Dưới 12 học viên mỗi lớp
  • Thời gian học: 90 phút mỗi buổi
  • Hình thức học: Offline | Online

Học viên sẽ học gì trong khoá học?

 Trong suốt khoá học này, học viên được tự chọn nhân vật và loại game mà trẻ muốn thiết kế. Giáo viên luôn hỗ trợ quá trình thực thi ý tưởng để học viên thuyết trình dự án của mình trước lớp. Bằng cách này, học viên có cơ hội mở rộng khả năng Anh ngữ và học cách làm việc nhóm qua những dự án hoàn chỉnh.

 

Học viên sẽ đạt được gì sau khoá học?

Python Start 

11 – 13 tuổi 

Python Pro 

14 – 17 tuổi 

Coding Knight 

5 – 7 tuổi 

Digitial Literacy

7 – 9 tuổi

Mars Academy

8 – 12 tuổi

Python Start 

10 – 11 tuổi

Python Pro

14 – 17 tuổi 

Coding Knight 

5 – 7 tuổi 

Digital Literacy 

10 – 11 tuổi

Mars Academy

8 – 12 tuổi

Đăng kí khoá học

Xin hãy để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ đến bạn hôm nay. Xin cám ơn!