Python Pro

Python Pro

Python Pro

Python Pro

Khoá học này giúp học viên trang bị kỹ năng cho sự nghiệp tương lai qua các sự án lập trình với ngôn ngữ Python. Học viên sẽ tiến hành thực hiện các dự án cá nhân để trở thành những chuyên gia được săn đón trong lĩnh vực IT – từ nhà lập trình game chuyên nghiệp cho đến chuyên gia về lĩnh vực máy móc.

  • Cơ cấu khoá học: 1 bài mỗi tuần
  • 32 bài học | 8 tháng
  • 64 bài học | 16 tháng
  • Độ tuổi: 14 – 17 tuổi
  • Quy mô lớp học: Dưới 12 học viên mỗi lớp
  • Thời gian học: 90 phút mỗi buổi
  • Hình thức học: Offline | Online

Học viên sẽ học gì trong khoá học?

Ngoài việc học viết code bằng ngôn ngữ lập trình, học viên được hướng dẫn thiết kế giao diện đồ hoạ games và các ứng dụng dùng cho máy tính. Học viên cũng sẽ học cách giải quyết các vấn đề thực tế bằng việc vận dụng Python để đưa ra hướng tiếp cận đúng đắn. Khoá học dạy trẻ cách làm việc với đồ hoạ, thiết kế giao diện và tạo trang web bằng HTML hoặc CSS. Trẻ sẽ biết cách áp dụng nguyên lý Agile và nguyên lý Scrum, hiểu và sử dụng các thư viện như Flask, SQLight, Pandas, Sklearn and Kivy.

 

Học viên sẽ đạt được gì sau khoá học?

Game Design 

10 – 11 tuổi

Python Start

11 – 13 tuổi 

Coding Knight 

5 – 7 tuổi

Digital Literacy

7 – 9 tuổi

Mars Academy

8 – 12 tuổi

Game Design 

10 – 11 tuổi

Python Start 

11 – 13 tuổi

Coding Knight

5 – 7 tuổi

Digital Literacy 

7 – 9 tuổi 

Mars Academy

8 – 12 tuổi

Đăng kí khoá học

Xin hãy để lại thông tin và chúng tôi sẽ liên hệ đến bạn hôm nay. Xin cám ơn!